Algemene voorwaarden - privélesNB: Zo lang de coronacrisis voortduurt en onze lessen online worden geboden, komen van onderstaande voorwaarden artikel 3 en artikel 12, betreffende de minimum inschrijfduur en opzegtermijn, te vervallen voor nieuwe leerlingen. In plaats daarvan hanteren we geen minimum inschrijfduur en een opzegtermijn van 48 uur. Wanneer de lessen weer fysiek aanvangen, zullen de onderstaande voorwaarden in zijn geheel weer gelden.1) Een les duurt 45 minuten en vindt plaats op een vast tijdstip op een vaste dag van de week.

2) De prijzen per les per persoon zijn als volgt:
   Kinderen
  (jonger dan 21 jaar)
  Volwassenen
  (ouder dan 21 jaar)
  Privéles wekelijks
  €30,50
  €32,50
  Privéles twee-wekelijks
  €32,50
  €34,00
  Duoles wekelijks
  €19,50
  €21,50
  Duoles twee-wekelijks
  €22,50
  €24,00

3) De inschrijving voor privéles/duoles is voor een minimum periode van 3 maanden. Na verloop van deze periode van 3 maanden, kunnen de lessen worden opgezegd met inachtneming van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

4) De lessen worden aan het einde van de maand gefactureerd en door Muziekles Amsterdam geïncasseerd, bij voorkeeur d.m.v. een automatische incasso.

5) Indien je om wat voor reden dan ook geen machtiging wil of kan afgeven voor een automatische incasso, bestaat er de mogelijkheid om je factuur maandelijks toegestuurd te krijgen. Daarvoor brengt Muziekles Amsterdam per maand €2,50 aanvullende administratiekosten in rekening.

6) Het is niet mogelijk om lessen te verzetten.

7) Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Muziekles Amsterdam zal geen gelden voor gemiste lessen restitueren.

8) Bij wekelijks les kan maximaal 2x per half jaar een les kosteloos worden afgezegd mits dit minimaal 48 uur van tevoren per email wordt doorgegeven aan info@muzieklesamsterdam.nl. Bij twee-wekelijks les kan dit maximaal 1x per half jaar. Bij duoles geldt dit alleen als beide leerlingen de les afzeggen en de les niet plaatsvindt. Een bevestiging hiervan wordt per email naar de leerling gestuurd.

9) Mocht een les van de kant van Muziekles Amsterdam niet door kunnen gaan, dan wordt deze vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.

10) In geval van twee-wekelijks les vindt de les plaats in de even of in de oneven weeknummers. Dit schema blijft gedurende het hele seizoen van kracht.

11) Er zijn geen lessen in de schoolvakanties, deze lessen komen te vervallen en worden niet in rekening gebracht. Muziekles Amsterdam hanteert de officiële schoolvakanties voor de regio Amsterdam.

12) Met inachtneming van artikel 3, kunnen de lessen worden opgezegd d.m.v. een email aan info@muzieklesamsterdam.nl. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Een bevestiging hiervan wordt per email naar de leerling gestuurd.

13) Muziekles Amsterdam streeft ernaar wisselingen van docenten te beperken. Het kan echter voorkomen dat een leerling (al dan niet tijdelijk) les krijgt van een andere docent dan in het begin het geval was.

14) Muziekles Amsterdam behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Muziekles Amsterdam zal in dit geval de leerling hierover tijdig informeren.