Algemene voorwaarden - Intermediate lessen kinderen

1) Een les duurt 45 minuten en vindt plaats op een vast tijdstip op een vaste dag van de week. Er zitten maximaal 5 kinderen in een groep.

2) De prijs per les voor een kind jonger dan 21 jaar bedraagt EUR 15,00.

3) De lessen worden aan het einde van de maand gefactureerd en door Muziekles Amsterdam geïncasseerd d.m.v. een automatische incasso.

4) Het is niet mogelijk om lessen te verzetten.

5) Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald. Muziekles Amsterdam zal geen gelden voor gemiste lessen restitueren.

6) Mocht een les van de kant van Muziekles Amsterdam niet door kunnen gaan, dan wordt deze vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.

7) Er zijn geen lessen in de schoolvakanties, deze lessen komen te vervallen en worden niet in rekening gebracht. Muziekles Amsterdam hanteert de officiële schoolvakanties voor de regio Amsterdam.

8) De lessen kunnen worden opgezegd d.m.v. een email aan info@muzieklesamsterdam.nl. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Een bevestiging hiervan wordt per email naar de leerling gestuurd.

9) Muziekles Amsterdam streeft ernaar wisselingen van docenten te beperken. Het kan echter voorkomen dat een leerling (al dan niet tijdelijk) les krijgt van een andere docent dan in het begin het geval was.

10) Muziekles Amsterdam behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Muziekles Amsterdam zal in dit geval de leerling hierover tijdig informeren.